W celu odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie Opiekunów i Opiekunek Osób Starszych w Europie, przy jednoczesnej ochronie migrujących pracowników opieki, Organizacja ICMC (Międzynarodowa Katolicka Komisja ds. Migracji), zainicjowała program pomocowy ICMC „Cares”.

Celem tegoż programu jest opracowanie nowych standardów zawodowych i etycznych w dziedzinie usług opiekuńczych w Domach Opieki, szczególnie tych pacjentów, którzy są dotknięci chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ustanowienia ram prawnych i organizacyjnych dla realizacji tych usług.

W ramach programu ICMC „Cares”, przewidziane są certyfikowane szkolenia dla specjalistów w dziedzinie paramedycznej z Europy Wschodniej. Ci wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy są później zatrudnieni w sektorze opieki domowej w Europie Wschodniej i Zachodniej. Ponadto, ICMC „Cares” wspiera doświadczonych opiekunów w kwestii znalezienia zatrudnienia na dobrych warunkach w Europie Zachodniej poprzez partnerstwo z zagranicznymi pracodawcami. Działania programu obejmują:

Niezwykłą przyjemnością jest patrzeć na ludzi z umiejętnościami pomagania innym w potrzebie. Naszym celem jest dostarczenie dobrze wykształconego personelu paramedycznego na zachodnioeuropejski rynek pracy, w sektorze opieki. Wierzę w wielki potencjał tej współpracy.” 

Dr Rafał Bieniada, Prezes Instytutu Nauk Stosowanych i Nowoczesnych Technologii w Gorne, w Polsce.