Nasza misja

Europa charakteryzuje się szybko starzejącym się społeczeństwem: w większości krajów musi zmierzyć się ze spadkiem lub stagnacją współczynnika płodności, podczas gdy średnia długość życia ciągle rośnie. Biorąc pod uwagę zarazem wysokie koszty opieki instytucjonalnej nad osobami starszymi jak i coraz częstszą chęć pozostania osób starszych w domu tak długo jak to możliwe, wiele osób decyduje się na zatrudnienie pracowników migrujących – wśród nich są kobiety z Europy Wschodniej – w trosce o swoich bliskich. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją w której pracownicy są zatrudnieni bez żadnego szkolenia i prawnego uznania dla ich pracy, co wystawia ich na ryzyko wyzysku i pewnych nadużyć.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel, głównym celem ICMC „Cares” jest odnalezienie odpowiednich specjalistów z krajów Europy Wschodniej, którzy zostają poddani procesowi rekrutacji, szkolenia, certyfikacji a następnie zostanie udzielone im wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia jako pomoc osobom w podeszłym wieku, zwłaszcza tych dotkniętych przez choroby neurodegenarycyjne.

ICMC „Cares” sprawdza, czy wszyscy opiekunowie pracują zgodnie z przyjętymi ramami prawnymi i czy świadczenia usług opieki domowej są odpowiednio zintegrowane z formalnym rynkiem pracy

 

Our partners

Powiatowy Rzeszówie

Powiat Rzeszowski

Home Instead Szwajcaria