O nas

Międzynarodowa Katolicka Komisja ds. Migracji (ICMC) jest zarejestrowaną organizacją non-profit działającą w obszarze uchodźctwa i migracji.

ICMC została założona w 1951 roku, na skutek masowego przemieszczania się ludności, spowodowanego II Wojną Światową. Z inicjatywy Papieża Piusa XII, prałata Giovanni Battista Montini (watykańskiego sekretarza ds. stosunków z Państwami, później papieża Pawła VI) oraz Amerykańskiego laika Jamesa J. Norrisa, stworzono ICMC – Organizację, której głównym celem było koordynowanie działań instytucji katolickich w odpowiedzi na potrzeby imigrantów, uchodźców i przesiedleńców. ICMC spełnia także rolę reprezentanta instytucji katolickich w międzyrządowych i pozarządowych placówkach. Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji został oficjalnie przyznany status prawny przez Stolicę Apostolską w 2008 roku i od tego momentu działa w ścisłej współpracy z Sekretarzem Stanu w Watykanie oraz Papieską Radą ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

ICMC promuje trwałe rozwiązania i lepszą ochronę migrujących pracowników dzięki projektowi ICMC „Cares”, zainicjowanego w 2013r. Opracowany jako partnerstwo publiczno-prywatne, ICMC „Cares” realizowany jest we współpracy z regionalnymi organami administracji publicznej, służbami zatrudnienia i prywatnymi szpitalami w Europie Wschodniej. Program jest realizowany przez Fundację ICMC we Wschodniej Europie, zarejestrowaną jako agencja zatrudnienia i działającą w Polsce. ICMC – Centrala w Genewie zapewnia wsparcie i koordynację różnych podmiotów. Fundacja jest zarejestrowana pod patronatem pana Józefa Jodłowskiego, prezesa Euroregionu Karpackiego.

Nasz Zarząd

Monsignor Robert J. Vitillo

Prałat Robert J. Vitillo jest Sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji od czerwca 2016 roku.

Prałat Vitillo jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest przeszkolonym pracownikiem socjalnym z dużym doświadczeniem w zakresie migracji i uchodźców, ochrony praw dzieci, usług socjalnych, praw człowieka, HIV/AIDS i zdrowia globalnego. W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję Szefa delegacji Caritas Internationalis w Genewie oraz Specjalnego Doradcy w zakresie HIV/AIDS.

W latach 1997 – 2005, ksiądz Vitillo zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego Katolickiej Kampanii na rzecz Rozwoju Człowieka w Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich. W latach 80’ pełnił funkcję Dyrektora Katolickich Organizacji Charytatywnych w diecezji Paterson w New Jersey, gdzie koordynował przesiedlenia uchodźców z Azji Południowo-Wschodniej, Etiopii, Haiti i Kuby do Stanów Zjednoczonych Ameryki. ICMC wspierało projektowanie programów orientacji kulturowych dla uchodźców w Bataan, na Filipinach.
Ksiądz Prałat Vitillo ukończył studia teologii i psychologii, otrzymał tytuł magistra studiów z zakresu pracy socjalnej i zarządzania. Prałat Vitillo służy w Kościele Katolickim związanym z agencjami charytatywnymi na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Posługuje się czterema językami: angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.


Andrzej Sados

Andrzej Sadoś jest głową programu, koordynuje prace w Europie Wschodniej. Wstąpił do ICMC w 2012 roku i nadzoruje działania projektu „ICMC Cares”.

Urodził się w Warszawie, w Polsce, swoją karierę rozpoczął jako dyplomata Służby Zagranicznej dla polskiego rządu. W latach 1998-2012 pełnił funkcję zastępcy Stałego Przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej przy ONZ w Genewie.

Dodatkowo, był odpowiedzialny za współpracę Polskim z Wysokimi Komisarzami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców i Praw Człowieka oraz kilkoma innymi organizacjami międzynarodowymi. Następnie, pracował jako dyplomata w Ambasadzie RP w Budapeszcie (Węgry), jako Rzecznik i Dyrektor Informacji dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz jako Podsekretarz stanu w kancelarii premiera RP.

Andrzej Sadoś jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwerystetu Loranda Etvos w Budapeszcie oraz Hertford College w Oksfordzie (Wielka Brytania).


Monika Tarlaga

Monika Tarlaga jest odpowiedzialna za realizację programu ICMC „Cares” w Europie Wschodniej. Posiada tytuł Magistra Zarządzania w dziedzinie Marketing. Obecnie, jest na etapie studiów doktoranckich w zakresie Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoją dysertację doktorską planuje osadzić w problematyce skuteczności działań e-marketingowych. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz czynnym badaczem. Dołączyła do ICMC „Cares” we wrześniu 2016 roku i jest odpowiedzialna za proces rekrutacyjny Kandydatów w Polsce. Tworzy i następnie koordynuje kampanie marketingowe programu.


Marek Grzelewski

Marek Grzelewski – jest założycielem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Dr Marek Grzelewski również współwłaścicielem kilku Wyższych Szkół w Polsce. Jest założycielem i członkiem Zarządu w kilku polskich firmach oraz prorektorem w WSSMiA.

Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych. Jest również dziennikarzem i komentatorem politycznym.


Rafał Bieniada

Rafał Bieniada jest założycielem Szkoły Głównej Krajowej w Warszawie. Jest również współwłaścicielem kilku wyższych szkół w Polsce oraz dziekanem w WSSMiA. Dr Rafał Bieniada jest prezesem i członkiem zarządu kilku polskich firm. Jest również w Zarządzie Instytutu Nauk Stosowanych i Nowych Technologii (USA).

Uzyskał stopień doktora nauk politycznych. Dr Bieniada jest również nauczycielem akademickim i czynnym naukowcem.